background

backgroundsides
home
portfolio
studio
tarieven
videopitch
videoportret
blog
contact
filmstrip
kadercopyright
Voorwaarden
VAR verklaring
CV

Samenwerkingsverbanden

logotekstbureau Tekstbureau Stiphout


Jan Nijssen van Tekstbureau Stiphout produceert teksten met stip. Dat is klare taal in heldere bewoordingen. Levendig en laagdrempelig. Met een voorkeur voor schrijftaal die bijna spreektaal is.

Een script schrijven met stip begint met een heldere analyse waaruit blijkt wat de centrale boodschap is en aan wie die moet worden overgebracht. Op basis daarvan moet duidelijk worden welke visuele middelen het beste kunnen worden ingezet en welke enscenering kan worden toegepast. In deze fase bepalen opdrachtgever en filmproducent mede het karakter van het script. De opdrachtgever preciseert zo veel mogelijk wat hij wil zeggen en de filmproducent reikt visuele middelen aan die het verhaal ondersteunen.

Het schrijven zelf verloopt in fasen. Van een korte samenvatting vooraf en een eerste ruwe opzet tot volledig uitgewerkte en aansprekende voice-overs en levensechte monologen en dialogen.

 

voiceover1 voice-overs & stemacteurs


J.C. Voicemale (Engelse taal en Britse dialecten)

Lionheart Voice Productions (Nederlandse taal)

Tot Uw dienst Voice-over (Nederlandse taal)